تار موی فاطمه بیش از بهای عالم است
دختر خیر البشر خیر النّسای عالم است
ادامه در ادامه ی مطلب

 

تار موی فاطمه بیش از بهای عالم است
دختر خیر البشر خیر النّسای عالم است
در کدامین مکتب و مذهب بود مانند او
مدّعی، مانند زهرا در کجای عالم است
فاطمه یعنی گل گلهای جنّات نعیم
منتشر عطر وجودش در فضای عالم است
ای که می گوئی صفا در عالم ایجاد نیست
فاطمه از اول عالم صفای عالم است

فاطمه یعنی جهان آفرینش را سبب

گر نباشد کفر، گویم او خدای عالم است

گر همای رحمت عالم علیّ المرتضی است
فاطمه بنت الهدی فرّ همای عالم است

گر علی کشتی دین را ناخدایی می کند
فاطمه نوح علی و ناخدای عالم است
کیمیای عشق یعنی دوست با اهل بیت

عشق مولا مهر زهرا کیمیای عالم است

صوت حق را از گلوی فاطمه باید شنید

فاطمه گلبانگ آزادی برای عالم است

جام جم در دیده ی زهرا ندارد جلوه ای

بقعه ی محراب او قبله نمای عالم است

انبیا و اولیا مشکل گشا هستند و لیک

پنجه های فاطمه مشکل گشای عالم است

در مدینه فاطمه دارد محقّر خانه ای

آستان فاطمه دارالشِّفای عالم است

بین قبر و منبر طاها مطهّر روضه ای است

آن مبارک روضه هم دارالولای عالم است

سفره ی اهل ریا باب دل خوش زاد نیست

بیت زهرا بهترین سفره سرای عالم است