نوحه درآهنگ دشتی (شب به گلستان تنها منتظرت بودم)

نارغمیله دلّلر                ظلمیله داغلاندی

کرب وبلادشتینده           سویولی باغلاندی

 

 

 

 


نارغمیله دلّلر                ظلمیله داغلاندی

کرب وبلادشتینده           سویولی باغلاندی

تشنه قالوب گُللر            آغلورعلی اصغر

دوشدی گُلابه گُل تک       خیمه ده ششماهه

آغلادی گویده اولدوز        تشنه قالان ماهه

تشنه قالوب گُللر             آغلورعلی اصغر

معناده قوروب  فاطمه   بیرحلقه ی ماتم

ذرّاتِ جهان سَسدَه دی آغلورهامی عالم

غم د للری آلدی- آلاله سارالدی- بوناله اوجالدی

لایلای علی اصغر     لایلای علی اصغر

گویده ملک لر سسلر      لایلای علی اصغر

آغلاما قوی صبح اولسون  ماه مَلَک منظر

لایلای علی اصغر    لایلای علی اصغر

 آتش وآب و باد و       خاک ئوزی دیللندی

ماهی دریا  گویا          بحریده  سسلندی

لایلای علی اصغر    لایلای علی اصغر